Zadania i uprawnienia okręgowych stacji kontroli pojazdów

Zadania i uprawnienia okręgowych stacji kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów to stacja diagnostyczna, do której powinniśmy udać się w celu wykonania pierwszego badania technicznego kupionego przez nas, używanego pojazdu oraz okresowych badań kontrolnych. To, do jakiej stacji kontroli pojazdów powinniśmy się wybrać, zależy od rodzaju pojazdu, który chcemy zarejestrować lub poddać kontroli stanu technicznego.

Kontynuuj czytanie
Kontynuuj czytanie...