Zadania i uprawnienia okręgowych stacji kontroli pojazdów

Zadania i uprawnienia okręgowych stacji kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów to stacja diagnostyczna, do której powinniśmy udać się w celu wykonania pierwszego badania technicznego kupionego przez nas, używanego pojazdu oraz okresowych badań kontrolnych. To, do jakiej stacji kontroli pojazdów powinniśmy się wybrać, zależy od rodzaju pojazdu, który chcemy zarejestrować lub poddać kontroli stanu technicznego.

 

 

Jaką stację kontroli pojazdów wybrać?

Stacje kontroli pojazdów dzielą się na podstawowe i okręgowe. W pierwszych przeprowadzimy badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Jeśli natomiast musimy poddać kontroli pojazd o większych gabarytach np. autobus, ciężarówkę, lub motocykl, musimy udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Tutaj przeprowadzimy też badania techniczne m.in.: busów, pojazdów dostawczych, ciągników rolniczych, siodłowych, skuterów, a także samochodów zabytkowych.

Badania techniczne – jak często wykonywać?

Posiadanie ważnych badań technicznych to obowiązujący wymóg dla każdego poruszającego się po drodze pojazdu. Termin, przed którego upływem należy wykonać badania wskazany jest w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku samochodów nowych pierwsze badanie musi odbyć się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, kolejne po 2 latach, a następne badania już co rok. W praktyce oznacza to, że będąc użytkownikiem pojazdu ponad 5-letniego i starszego powinniśmy wykonywać obowiązkowe badania techniczne raz do roku. Bywa jednak, że podczas rutynowej kontroli drogowej nasz pojazd zostanie skierowany na dodatkowe badania techniczne – mamy wówczas obowiązek wykonać je niezależnie od posiadanych.

Badania techniczne i więcej

Okręgowa stacja kontroli pojazdów to nie tylko przeglądy rejestracyjne. W dobrych stacjach diagnostycznych poza okresowymi i dodatkowymi badaniami technicznymi przeprowadza się też większość napraw z zakresu mechaniki pojazdowej. Zapraszamy do naszego warsztatu samochodów osobowych https://jurotrans.eu/warsztat/ i ciężarowych w Kowarach, gdzie przeprowadzimy fachową diagnostykę pojazdową i wszystkie niezbędne naprawy.